chung cu tay nam linh dam
 
Bạn đang xem: Chung cư Rainbow Linh Đàm Mặt bằng căn hộ Rainbow
ban chung cu ct3 tay nam linh dam a1-ct2-linh-dam

 


Mặt bằng căn hộ Rainbow

Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng tầng 2 RainBow Linh Đàm
Mặt bằng căn hộ tầng 2
 
 
Căn hộ số 1 RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 1 - Tầng 2-21
(Tầng 2,3,5A,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
 
Căn hộ số 2 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 2 - Tầng 2

Căn hộ số 3 - RainBow Linh Đàm
 
Căn hộ số 3 - Tầng 2

Căn hộ số 4 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 4 - Tầng 2

Căn hộ số 5 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 5 - Tầng 2

Căn hộ số 6 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 6 - Tầng 2

Căn hộ số 7 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 7 - Tầng 2

Căn hộ số 7 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 8
(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 7 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 9
(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 12 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 12 - Tầng 2
Mặt bằng tầng 3-21 RainBow Linh Đàm
Mặt bằng căn hộ tầng 3 -> 21
 
Căn hộ số 2 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 2
(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 3 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 3
(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 4 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 4
(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 5 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 5
(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 6 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 6
(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 7 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 7
(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 10 - Tầng 2-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 10
(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 11 - Tầng 2-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 11
(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 12 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 12
(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Căn hộ số 15 - Tầng 2-21 Rainbow Linh Đàm
Căn hộ số 15
(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Mr. Thanh
Hotline: 0936.663.911


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

a1-ct2-150x484px

chung cư d2ct2 tây nam linh đàm